Innkalling - Årsmøtet 2020

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 14. Feb 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tirsdag 24 mars 2020, kI. 1900, på HAUG

Dagsorden:
1. Åpning
2. Opprop
3. Godkjenning av innkallingen
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av ordstyrer
6. Valg av referent
7. Valg av to personer til å underskrive protokollen
8. Godkjenning av årsberetningene
9. Godkjenning av regnskap og balanse
10. Revisjonsberetning
11. Fastsettelse av budsjett for 2016
12. Valg ifølge lovene
13. Behandling av innkomne forslag
14. Valgkomiteen


På årsmøtet kan det ikke behandles saker som ikke er oppført i sakslisten senest 14

dager før Årsmøtet, se lovenes paragraf 6.6

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.