Bærum Hundekjøreklubb - klubbens historie i korte trekk

Bærum Trekkhundklubb (BTK) ble stiftet 21. februar 1947 som en underavdeling av Norsk Trekkhundklubb (NTK). Klubbens virksomhet var først og fremst å drive ambulansekjøring i marka og på fjellet i samarbeid med Bærum Røde Kors Hjelpekorps (BRKHK) og Heimevernet (HV). Oscar Andresen var klubbens første formann. 5 år gammel hadde klubben 34 medlemmer. I 1951 ble Norges Hundekjørerforbund stiftet, og BTK ble en selvstendig klubb da.

Virksomheten vokste jevnt og trutt, i klubbens 15. år var Ulf Glende formann. Klubben drev nå både et humanitært arbeid og verdifullt ungdomsarbeid. BTK var blitt landets 3. største trekkhundklubb.

Konkurransekjøring var også blitt en viktig del av klubbens virksomhet. Medlemstallet hadde økt til ca. 110 medlemmer og 60 hunder sto til disposisjon. 25-års-jubileet ble behørig markert. Johan Alvsaker var formann da. 20 ambulansespann var i aktivitet på denne tiden, og kjøring med funksjonshemmede hadde også stort omfang. Konkurransekjøring var nå en stor egen avdeling i klubben som totalt hadde 325 medlemmer. Intern rivalisering om ressurser og prioriteringer mellom disse gruppene hundekjørere, førte til splittelse kort tid etter 25-års-jubileet.

I 1973 brøt en gruppe medlemmer ut av BTK og stiftet Krokskogen Trekkhundklubb (KTK). Medlemmene der var i starten sterkt konsentrert om barskest mulig friluftsliv, samt ambulansekjøring og turkjøring med funksjonshemmede. BTK ble i den første tiden etter splittelsen den sterkeste klubben på konkurransekjøring. I årene som fulgte ble disse forskjellene mer og mer utvisket, og etter hvert ble det faktisk motsatt.

Fra 1973 til 1990 har Bærum Hundekjørerklubb (BHK) i realiteten to historiske løp, ett i BTK og ett i KTK. Noe av det viktigste som skjedde i BTK var overtakelsen av Haug som klubblokale og nye Prestegård som hytte på Krokskogen. Byggingen av den nye Prestegårdshytta (etter brann i 1983) var også en bragd BTK sto for.

KTK har en egen historie. Den startet i et opprør og ble utviklet i et utradisjonelt miljø der medlemsdemokratiet og spesielle friluftsinteresser dominerte. Halldis Stenhammar var klubbens første leder. Hun er forøvrig den eneste kvinnelige leder i hele BTK/KTK/BHK's historie!  Da klubbene nærmet seg 1990, var situasjonen at BTK hadde sin tyngde i humanitært arbeid og KTK på konkurrannsefronten. 43 og 17 år gamle fusjonerte de to klubbene i all fordraglighet. Bærum Hundekjørerklubb var et faktum. På en måte var ringen sluttet, da det var medlemmer fra BTK som brøt ut og stiftet KTK, og flere av de samme medlemmene var aktive i gjenforeningsarbeidet. Arkitektene bak sammenslåingen var flere. De mest nevnte var  Lars H. Bakke, Mette Jacobsen og Tine Borgen fra BTK og Bjørn Lossius og Bård Rasch Haugen fra KTK. Stener Vogt ble BHK's første formann. Han ble leder for en klubb med 400 medlemmer. Målet var å få en klubb med plass til begge kjørestiler, nome og nordisk, samt ambulansekjøring, turkjøring med funksjonshemmede og friluftsliv generelt.

Av endringer i de siste år er nedleggelsen av ambulansekjøring som virksomhet den viktigste. Dette var en bærebjelke i klubben i alle år. Mobiltelefon, snøscooter og ambulansehelikopter har tatt over redningsarbeidet. Medlemstallet er idag halvert til ca. 160.  (Delvis p.g.a nødvendig strykning av ikke-betalende medlemmer.)