Ny innkalling årsmøte 3.6 kl 1830

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 25. Mai 2020

Nå som koronareglene har endret seg for hvor mange vi kan samles vil vi avholde årsmøtet 3. juni kl 1830 på Haug.

Vel møtt!INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Onsdag 3. juni mars 2020, kI. 1830, på HAUG

Dagsorden:
1. Åpning
2. Opprop
3. Godkjenning av innkallingen
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av ordstyrer
6. Valg av referent
7. Valg av to personer til å underskrive protokollen
8. Godkjenning av årsberetningene
9. Godkjenning av regnskap og balanse
10. Revisjonsberetning
11. Fastsettelse av budsjett for 2016
12. Valg ifølge lovene
13. Behandling av innkomne forslag
14. ValgkomiteenKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.