Hundekjøring Nordisk stil

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 1. Jul 2019

Hundekjøring Nordisk stil

Nordisk stil vil si at man går på ski bak hunden/hundene istedenfor å stå på en slede. Det er ulike øvelser innenfor nordisk stil som snørekjøring, pulk, combined og stafett. Utstyr som alltid brukes innen nordisk stil er ski, staver og belte på løper og trekksele på hund. Det er litt forskjellig utstyr fra øvelse til øvelse utenom dette. De ulike øvelsene kan enten foregå ved fellesstart i hver klasse, eller individuell start med 30 sekunder til 1 minutt mellom de startende.

Video av innføring Nordisk stil:

https://www.youtube.com/watch?v=ieOc3uqFi5s

Pulk og Combined:

 

Innen øvelsene pulk og combined er det flere distanser og fra en til flere hunder.

Pulk: Her har hunden trekksele festet i et drag. Draget er så festet til en pulk med 70% av hundens vekt. Videre er pulken festet med en strikk til løper. Hund og pulk veies inn på vekt før start. Kan være både med fellesstart og enkeltstart. Ulike distanser for ulike aldersklasser.

Combined: Dette er en øvelse som er kombinert av pulk og snørekjøring. Da er det fellesstart hvor man først går 7,5 km med pulk. Du kommer så inn til stadion hvor hver løper har sin egen pit. Her skal du ta av pulken på hunden før du tar på kjørestrikk og går de neste 7,5 km med snørekjøring. Dette bør da skje fortest mulig. Ulike distanser for ulike aldersklasser.

Video som viser combined:

https://www.youtube.com/watch?v=yZDrPnvxl6s

https://www.youtube.com/watch?v=NIjtOJ21D7c

Video som viser flerspann pulk: https://www.youtube.com/watch?v=Ri6_nxU1jWI

NM distanser:

-       1-spann Combined – 2 x 7,5 km for senior 17 år +

-       1-spann pulk – kvinner senior og junior 10 km, menn senior 15 km

-       (Hvert annet år) Flerspann 1-4 hunder pulk - Kvinner senior 15 km, menn senior 20 km

-       (Hvert annet år) Lang 1-spann pulk – Kvinner senior 20 km, menn senior 30 km

 

Snørekjøring:

 

Her brukes det kun en hund i konkurranse. Utstyr brukt er kun trekksele på hunden og en strikk mellom løper og hund. NM del 3, er snørekjøring som går over 2-3 dager, da 15 – 25 km pr. dag for senior og 12-15 km pr. dag for junior 17-20 år. Snørekjøring kan foregå både med fellesstart og individuell start.

Video som viser snørekjøring med to hunder: http://vimeo.com/86777788

Stafett:

Stafett er stort sett en NM distanse. Her er det 3 etapper. Hver etappe er på 5 km for junior og senior kvinner, og 10 km for senior menn. Her er det fellesstart med pulk på første etappe. Andre etappe består av snørekjøring og tredje etappe består av pulk igjen. Ved vekslingsområdet er det en «hold» linje. Ved hold linja trekker man seg inn til selen eller opp i draget på hunden for så å avlevere hunden til en «handler» innenfor vekslingsområdet. Du går så videre på ski alene og veksler med neste på laget ved å ta personen på ryggen. Neste løper starter så sin etappe.  

Ta gjerne kontakt med en av våre trenere for mer informasjon! 

 Sledekjøring

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 1. Jul 2019

- SLEDE -

- en omfattende gren innenfor hundekjøring

 

HVA ER SLEDEKJØRING?

En stor tung slede med noen lodne huskyer som lunter utover vidda. Været kan være alt fra strålende sol/måneskinn til tåke og snøstorm, skare eller puddersnø…

Det er vel kanskje det folk tenker på når de hører om hundekjøring eller i alle fall slede, og da tenker man vel: ”åå, så spennende og idyllisk det høres ut…” eller ”huff det må være noe slit…”

Jeg skal si meg enig i at dette er en stor del av hundekjøringen. Det er idyllisk og det er et sinnsykt slit til tider, men det er jo litt av sjarmen ved sporten. I Bærum Hundekjørerklubb har vi både turkjørere og konkurranseutøvere.

Turkjørerne i Bærum har som regel hunder selv, eller låner et par hunder her og der for å kunne sette opp et spann på 3 til kanskje 8 eller 10 hunder. Det er en krevende jobb å få så mange forskjellige hunder med ulike særpreg og oppvekster til å fungere sammen i et spann, men en kjører med gode lederegenskaper og vilje til å få det til å funke kan klare å manøvrere de mest utrolige hundene inn i spannet sitt =)

Sledekjøring som konkurranse er en ganske omfattende gren innen for hundekjøring. Det er delt inn i 3 hovedkategorier; Langdistanse, Mellomdistanse og Sprint. Disse kategoriene har igjen underkategorier når det gjelder distanse og antall hunder.

LANGDISTANSE er en gren som går over svært lange distanser og som regel over flere dager. Distansene er som regel mellom 200km til 1800km. Kjøreren må ha med seg nødutstyr, både til hundene og seg selv, samt fôr og fôrkoker og annet obligatorisk eller nødvendig utstyr.

De vanligste klassene i langdistanse er;

-  begrenset klasse hvor kjører har 8 hunder på spannet

- åpen klasse hvor kjører har alt fra 9 hunder opp mot 20.

Begrenset klasse kjører som regel litt kortere enn åpenklasse men har samme krav til utstyr i sleden 

MELLOMDISTANSE er en gren som har middels lange distanser, det er snakk om alt mellom 20 km til 100 km. Kjøreren har noe obligatorisk utstyr i sleden under løp som går på fjellet, men under mesterskap som nm, em og vm er det som regel ikke krav til noe annet enn at du kan få plassert en hund i sleden dersom det skulle skje et uhell.

Klasseinndelingen er:

- 4 spann hvor kjører kan kjøre med min3 og max4 hunder

- 6 spann hvor kjører kan kjøre med min5 og max6 hunder

- 8 spann hvor kjører kan kjøre med min 7 og max8 hunder

- Åpen klasse hvor kjører kan kjøre med 9 til 20 hunder 

Distansene i mellomdistanse er som regel forskjellige etter som hvilken spannklasse du starter i. 4 spann kjører kortest og åpenklasse har lengst løype, men differansen på løypelengden er skjeldent mer enn 40 km på samme løp. 

SPRINT er den korteste distansen som kjøres i slede, her har du alt fra 100m flyingstart til 24 km. Sprint er den grenen som likner mest på nordisk når det gjelder distanse og typen hund som brukes.

Klasseinndelingen i sprint er den samme som i mellomdistanse.

Krav til utstyr i slede er veldig varierende, men du trenger i alle fall seler, linesett, snøanker og selvsagt en slede. Kvalitet og bruksområde varierer mye. Det er for eksempel forskjellige krav til sledens størrelse i de forskjellige grenene. I langdistanse trenger du en slede som er romslig og stabil i vær og vind, i mellomdistanse og sprint trenger du en solid slede, men den kan være så liten og lett som mulig.

Krav til hundene i slede stilles det forskjellige krav til hundene ut i fra hvilken gren du kjører. Skal du drive med langdistanse er det en fordel med sterke og seige hunder som har god pels for å kunne isolere mot kulden, trekke tungt og lenge. I mellomdistanse og sprint er hundene ganske lette og raske, her ligger den største forskjellen i hundene på hvordan trening de har fått, er de trent til å løpe ganske fort en liten stund eller til å spurte i 5 min…

Ja det var en liten innføring i sledesporten, kom dere ut å hygg dere med hundene =)

Er det noe mer du lurer på ang denne grenen eller har spørsmål ang trening eller noe annet du lurer på, er det bare å ta kontakt.

 Klubbens historie

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 1. Jul 2019

Bærum Hundekjøreklubb - klubbens historie i korte trekk

Bærum Trekkhundklubb (BTK) ble stiftet 21. februar 1947 som en underavdeling av Norsk Trekkhundklubb (NTK). Klubbens virksomhet var først og fremst å drive ambulansekjøring i marka og på fjellet i samarbeid med Bærum Røde Kors Hjelpekorps (BRKHK) og Heimevernet (HV). Oscar Andresen var klubbens første formann. 5 år gammel hadde klubben 34 medlemmer. I 1951 ble Norges Hundekjørerforbund stiftet, og BTK ble en selvstendig klubb da.

Virksomheten vokste jevnt og trutt, i klubbens 15. år var Ulf Glende formann. Klubben drev nå både et humanitært arbeid og verdifullt ungdomsarbeid. BTK var blitt landets 3. største trekkhundklubb.

Konkurransekjøring var også blitt en viktig del av klubbens virksomhet. Medlemstallet hadde økt til ca. 110 medlemmer og 60 hunder sto til disposisjon. 25-års-jubileet ble behørig markert. Johan Alvsaker var formann da. 20 ambulansespann var i aktivitet på denne tiden, og kjøring med funksjonshemmede hadde også stort omfang. Konkurransekjøring var nå en stor egen avdeling i klubben som totalt hadde 325 medlemmer. Intern rivalisering om ressurser og prioriteringer mellom disse gruppene hundekjørere, førte til splittelse kort tid etter 25-års-jubileet.

I 1973 brøt en gruppe medlemmer ut av BTK og stiftet Krokskogen Trekkhundklubb (KTK). Medlemmene der var i starten sterkt konsentrert om barskest mulig friluftsliv, samt ambulansekjøring og turkjøring med funksjonshemmede. BTK ble i den første tiden etter splittelsen den sterkeste klubben på konkurransekjøring. I årene som fulgte ble disse forskjellene mer og mer utvisket, og etter hvert ble det faktisk motsatt.

Fra 1973 til 1990 har Bærum Hundekjørerklubb (BHK) i realiteten to historiske løp, ett i BTK og ett i KTK. Noe av det viktigste som skjedde i BTK var overtakelsen av Haug som klubblokale og nye Prestegård som hytte på Krokskogen. Byggingen av den nye Prestegårdshytta (etter brann i 1983) var også en bragd BTK sto for.

KTK har en egen historie. Den startet i et opprør og ble utviklet i et utradisjonelt miljø der medlemsdemokratiet og spesielle friluftsinteresser dominerte. Halldis Stenhammar var klubbens første leder. Hun er forøvrig den eneste kvinnelige leder i hele BTK/KTK/BHK's historie!  Da klubbene nærmet seg 1990, var situasjonen at BTK hadde sin tyngde i humanitært arbeid og KTK på konkurrannsefronten. 43 og 17 år gamle fusjonerte de to klubbene i all fordraglighet. Bærum Hundekjørerklubb var et faktum. På en måte var ringen sluttet, da det var medlemmer fra BTK som brøt ut og stiftet KTK, og flere av de samme medlemmene var aktive i gjenforeningsarbeidet. Arkitektene bak sammenslåingen var flere. De mest nevnte var  Lars H. Bakke, Mette Jacobsen og Tine Borgen fra BTK og Bjørn Lossius og Bård Rasch Haugen fra KTK. Stener Vogt ble BHK's første formann. Han ble leder for en klubb med 400 medlemmer. Målet var å få en klubb med plass til begge kjørestiler, nome og nordisk, samt ambulansekjøring, turkjøring med funksjonshemmede og friluftsliv generelt. 

Av endringer i de siste år er nedleggelsen av ambulansekjøring som virksomhet den viktigste. Dette var en bærebjelke i klubben i alle år. Mobiltelefon, snøscooter og ambulansehelikopter har tatt over redningsarbeidet. Medlemstallet er idag halvert til ca. 160.  (Delvis p.g.a nødvendig strykning av ikke-betalende medlemmer.)Prestegård

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 1. Jul 2019

Hytta ble bygget på dugnad i 1984/85, og er på ca 200 m2. I første etasje er det en stor stue kombinert med kjøkken , 4 soverom hvor hvert rom har 4 køyesenger og 4 hundebur. Videre er det bad med dusj, tørkerom og toalett i første etasje. Det er en stue og et stort rom i 2. etasje som kan brukes til aktiviteter og som ekstra soveplass. (ca. 25 madrasser finnes i det store rommet). Hytta er utstyrt med strøm dieselaggregat på 9 KW til lys og teknisk utstyr. Oppvarming foregår med ved (peis og ovn), samt elektriske ovner på soverommene i første etasje. I tillegg er det også satt inn vedovn. Kjøkkenet er utstyrt med gasskomfyr med 4 bluss og stekeovn. Det er innlagt vann fra egen brønn, og vannet varmes med gassvarmer. Hytta har nødvendig kjøkkenutstyr. Ute er det stor terrasse og det er 10 hundehus på området. Det er bilvei til hytta fra Kleivstua via bom. Bil til hytta benyttes kun til nyttetransport.

 

Priser ved utleie av Prestegård:

Klubbmedlemmer privat arr: 

Helg fredag til søndag: 800,-

1 døgn hverdag: 400,-

Flere døgn, hverdag, etter avtale

Firmaer, foreninger ikke tilknyttet klubben:

Helg fredag til søndag: 3.000,-

1 døgn hverdag: 1.200,-

Flere døgn, hverdag, etter avtale

   

 

For utleie kontakt: 

joakim@knutson.as eller på 90835918


 Klubbmesterskap

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 23. Mai 2019

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til klubbmesterskap kombinert med sommeravslutning på Jordbru onsdag 19. juni kl 18. Det vil bli servert pølser og drikke.Finnmarksløpet 2019

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 16. Mar 2019

BHK's Maren Lindahl og hundene er i mål!! De har hatt en lang og tøff etappe, men kom inn over målstreken hånd i hånd med Tuva Almås kl 14:19. Maren har gjennomført FL500 og kom inn på en 17.plass. Gratulerer så mye. Ta en titt på Dream Team Sleddogs på Facebook for å lese mer om Marens fantastiske løp.NM vel overstått! Vi gratulerer alle!

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 15. Mar 2019

Vi gratulerer alle med vel overstått NM deltagelser! Det ble en fartsfylt helg, med mange herlige hunder og utøvere i strålende vær. Løypa var utfordrende, teknisk, krevende og morsom og mange stilte i ulike klasser. Akkurat slik det skal være. Lørdagen var det snøresykling, sparkesykkel og vogn 4 spann som var i farta. Vi gratulerer Julie T.Holte med en flott sølvmedalje i kvinner junior snøresykling og i herrer junior klassen syklet Truls Johansen inn til en flott bronse. I gutt 14-16 snøresykling syklet Philip Brøvig inn til en bronse og i junior sparkesykkel sparket Julie T.Holthe inn til en ny sølv medalje.

  

På søndag var det nye klasser som skulle ut i vinden og det var sparkesykkel 2 hunder, løping og vogn 8 spann. Julie T.Holthe sparket seg inn til enda en ny sølvmedalje i sparkesykkel 2 spann. I vogn 8 spann råkjørte Thorvild Dahlen inn til en bronse og i kvinner junior snøreløping løp Selma F.Bakken inn til en super sølvmedalje.

   

I år ble det også holdt, for første gang, barmarks stafett. 1 etappe var løping, dermed var 2 etappe sparkesykkel og 3 etappe var sykkel. BHK stilt med to lag, men dessverre ble 2 laget diskvalifisert. 1 laget med Lotte F.Fladeby, Ivar Andreasen og Truls Johansen ble nr 14.

  

Gratulerer til alle medaljevinnere og til resten av BHK kjørerer som stilte opp og kjørte inn til flotte resultater. Se resultatliste her: Lørdag og SøndagPåmelding til løp

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 15. Mar 2019

Invitasjoner til forskjellige løp. Her står også info om påmelding. Godt nyttår kjære foreldre og ungdommer!

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 15. Mar 2019

Nå har tiden kommet til å sette opp vaktliste for vinteren 2018. Vensåsseter er hovedinntekten for Bærum Hundekjørerklubb og det er derfor svært viktig at vi holder åpent de dagene det er snø og løyper i marka. Vi har ryddet og fikset bua ved siden av Vensåsseter, så det er nå mulig å overnatte her og tilbringe hele helgen i marka. Alle aktive medlemmer i klubben som mottar støtte til treninger, samlinger og konkurranser er forpliktet til å hjelpe klubben på dugnadsiden. Vi håper dere alle har forståelse for dette :)

Se ledige vakter HER!

Vi blir veldig glade for alle som har lyst til å hjelpe klubben denne vinteren. Si fra til Paal eller Øistein om hvilke helger som passer.

På forhånd tusen takk for hjelpen :)Oppstart onsdags trening 22.august

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 15. Mar 2019

Litt anderledes oppstartstrening 4 onsdager med start 22 august kl 1830-1925. WOOFcamp utenfor anicuras lokaler i Sandvika
Dette blir gøy - meld deg på
Bindende påmelding via vipps til Trine mob 41251988 - med navn på deltager og hund innen fredag 17/8
800,-
Klubbens juniorer får igjen 100% v100% oppmøte
Klubbens seniorer får igjen 50% v100% oppmøte Årsmøte

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 15. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Bærum Hundekjørerklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum Hundekjørerklubb.
Årsmøtet avholdes den 28. mars 2019 kl 1900 på Haug Klubbhus.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars  til baerumhk@gmail.com. Vedlagt mal skal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på bærumhk.idrettenonline.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
StyretNorgesmester – Herlig innsats

Postet av Bærum Hundekjørerklubb den 15. Mar 2019

Vi gratulerer vår nye Norgesmester i 6 spann mellomdistanse; Hans Lindahl. NM var over to dager på Gåsbu, og det er den som kjører fortest sammenlagt som vinner. Vi gratulerer også de andre BHK kjørerne for toppers innsats sammen med hundene sine. Thorvild Dahlen kjørte inn til en 8 plass i MD 6 spann, Ida Liliana Knutson kjørte inn til første plass i MD 4-6 spann og Truls Johansen kjørte inn til en 5 plass i SP 4 spann. Full resultatliste er å se HER!